最新の投稿: zmieniony gen RSS

 • Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

  cleo32 2013 年 6 月 5 日 1:50 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, przeciwnie ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków lub innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Natomiast alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest wiele. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego rodzaju choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź albo będące wynikiem degradacji środowiska naturalnego przez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy też kłusownictwo. Jednak pośród tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ posiada jednakże utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pośród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 8:06 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Każdego dnia człowiek produkuje co niemiara śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. żeby na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w domu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do zastosowanych do tego celu pojemników. Prawie każdy taki kontener jest wykorzystywany do innego typu surowca. żeby się nie pomylić podczas segregacji, właściwie każdy pojemnik posiada inny kolor. Do pojemnika niebieskiego trzeba wrzucać papier. Do pojemnika żółtego plastik i metal. Jednakże do pojemnika białego szkło bezbarwne. Widząc pojemnik koloru zielonego, powinieneś do niego wrzucić szkło kolorowe. Jednakże nie jest to takie proste. Nie każdy papier można wrzucać do pojemnika niebieskiego. Do niego wrzucamy: miesięczniki i gazety, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe , a dodatkowo kartony. Do pojemnika o kolorze żółtym możemy wrzucać: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, puszki po napojach, puszki po konserwach. W pojemniku białym powinny się znaleźć: butelki szklane po napojach, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. W pojemniku zielonym powinny się znaleźć: to, co w białym, ale w kolorowym szkle. Dobrze jest również pamiętać, aby przed wrzuceniem plastikowej butelki po napoju, soku zgnieść to plastikowe opakowanie. Butelki szklane dobrze jest przepłukać przed wrzuceniem do pojemnika na śmieci. Na baterie, czy też leki przedterminowe przeznaczone są specjalne opakowania, które znajdują się w wielu przypadkach w większych sklepach lub w aptekach, szkołach.

   
 • Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 10:01 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim wiele niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Globu dochodzi do ubytku ozon. 1-wszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor oraz chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten metodę powstają tlenki , a dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to teraz one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Globu. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A zatem dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a także do zmian w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest poza tym groźne dla oczu. Może skutkować m.in. zaćmą. Poza tym zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do zmian klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 1:16 PM | 1 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W wypadku antropopresji chodzi przede wszystkim o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednakże drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Oprócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
 • Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 8:13 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Z tematem zanieczyszczenie atmosfery związane jest temat efekt cieplarniany. Jest to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na świata w związku ze szkodliwą działalnością gazy cieplarniane dostający się do atmosfery. Wymienić tutaj powinno się: dwutlenek węgla, CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a dodatkowo inne. Zjawisko efekt cieplarniany ma możliwość być przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze promieniowania podczerwonego w takiej ilości, która prowadzi do ogrzewania się Globu. Do przyczyn powstawania efektu cieplarnianego zaliczamy m.in.: wycinanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla, spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach i tym podobne., coraz większa cyfra samochodów wytwarzających spaliny. W gronie skutków efekt cieplarniany wymienia się: częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych, jak m.in.: huragany, czy fale upałów, susze.

   
 • Gdzie konkretny odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 6:03 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Ziemi dochodzi do ubytku ozon. 1-wszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a oprócz tego chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki , a dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w tej chwili one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a także do przekształceń w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest co więcej groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. A dodatkowo zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do konwersji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 5:17 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niebywale intensywne, ale też dźwięki niepożądane. Zbyt ogromne natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość wręcz prowadzić do bardzo poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. W dodatku hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W przypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są głównie mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. A dodatkowo można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach funkcjonalności publicznej oraz terenach wypoczynkowych , a ponadto hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

   
 • Gdzie konkretny odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 10:18 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  GMO, czyli genetycznie przemieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, żeby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: przekształceniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii swojego genu organizmu lub także wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Ma spersonalizowanych zwolenników, jak również przeciwników. Ludzie pierwsi twierdzą, że genetycznie modyfikowane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zniwelowania głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy też infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie dokładnego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają głównie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zrujnować. Przeciwnicy GMO przestrzegają też przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, jeśli pojawi się zaraza atakująca określony gatunek. Przeciwnicy obawiają się również szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego także dyskusja na ten temat jest dalej aktualna.

   
 • Groźny smog

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 5:27 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery świata dochodzi do ubytku ozon. Pierwszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a ponadto chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki oraz tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w chwili obecnej one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a również do przekształceń w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest poza tym groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. W dodatku zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do przekształceń klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

   
 • Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 12:27 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zmieniony gen

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz dodatkowo Los Angeles. Ten 1-wszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz dodatkowo toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla sekcji wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Ponadto, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on również niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル