最新の投稿: zanieczyszczenie powietrza RSS

 • Klasyfikacja zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 2:29 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest wyjątkową częścią Kuli ziemskiej, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a ponadto te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W przypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy też ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych albo liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do zmian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej próbują sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz USA.

   
 • Klasyfikacja zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 11:23 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest priorytetową częścią Ziemi, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorodne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a oprócz tego te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W sytuacji tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy też ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych albo liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy również pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do zmian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej próbują sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej , a oprócz tego USA.

   
 • Klasyfikacja zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 1:34 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest szczególną częścią Ziemi, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Wśród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a oprócz tego te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W przypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy również ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych lub liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do przemian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz USA.

   
 • Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 4:24 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zanieczyszczenie powietrza

  GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał dokładnie określone nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii swojego genu organizmu lub również wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Inni ludzie pierwsi twierdzą, że genetycznie przerabiane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zmniejszenia głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie dokładnego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają przede wszystkim rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zaprzepaścić. Przeciwnicy GMO przestrzegają także przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, jeśli pojawi się zaraza atakująca konkretny gatunek. Przeciwnicy obawiają się także szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego także dyskusja na ten temat jest dalej aktualna.

   
 • Co myśleć o GMO?

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 10:30 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zanieczyszczenie powietrza

  Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby konkretny hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niebywale intensywne, ale także dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość dosłownie prowadzić do istotnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli może powodować uszkodzenia narządu słuchu. Ponadto hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W sytuacji dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może nawet dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Przy tym można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach funkcjonalności publicznej , a ponadto terenach wypoczynkowych oraz hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

   
 • Podział zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 3:58 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest priorytetową częścią Ziemi, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz dodatkowo te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W sytuacji tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy również ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych albo liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do przemian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej , a ponadto USA.

   
 • Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 12:53 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest priorytetową częścią Globu, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy metodę przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Wśród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a przy tym te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W wypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują miedzy innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy także ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczenia: punktowe, powierzchniowe, objętościowe lub liniowe. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj posiadamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do konwersji klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz dodatkowo USA Ameryki Północnej.

   
 • Podział zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 12:39 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest szczególną częścią Kuli ziemskiej, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a dodatkowo te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W sytuacji tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy też ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych albo liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy także pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do przemian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej , a dodatkowo USA.

   
 • Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 2 日 7:46 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , zanieczyszczenie powietrza

  Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego gruntu ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do świata. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a ponadto inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na świata.  Jednak dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

   
 • Podział zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 1 日 7:00 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , zanieczyszczenie powietrza

  Atmosfera jest wyjątkową częścią Kuli ziemskiej, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorakie kategorie. W gronie nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a ponadto te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W wypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują między innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy także ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczeniach: punktowych, powierzchniowych, objętościowych lub liniowych. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do zmian klimatycznych na Kuli ziemskiej. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz USA.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル