最新の投稿: smog londyński RSS

 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 6:06 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , smog londyński,

  GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, by nowo powstały organizm posiadał dokładnie określone nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: skonwertowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii swojego genu organizmu albo także wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Posiada swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wszyscy ludzie pierwsi twierdzą, że genetycznie edytowane organizmy mogą przyczynić się m.in. do spadku głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie dokładnego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają głównie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zmarnować. Przeciwnicy GMO przestrzegają także przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, o ile pojawi się zaraza atakująca określony gatunek. Przeciwnicy obawiają się również szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego też dyskusja na ten zagadnienie jest dalej aktualna.

   
 • Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 4:24 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , smog londyński, ,

  GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał dokładnie określone nowe cechy. Modyfikacja ta ma możliwość polegać na: zmodyfikowaniu aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii swojego genu organizmu lub również wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Inni ludzie pierwsi twierdzą, że genetycznie przerabiane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zmniejszenia głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie dokładnego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają przede wszystkim rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zaprzepaścić. Przeciwnicy GMO przestrzegają także przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, jeśli pojawi się zaraza atakująca konkretny gatunek. Przeciwnicy obawiają się także szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego także dyskusja na ten temat jest dalej aktualna.

   
 • Gdzie określony odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 3:28 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , smog londyński, ,

  Dzień w dzień człowiek produkuje całe mnóstwo śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. By na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w lokalu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do wykorzystanych do tego celu pojemników. Każdy taki kontener jest wykorzystany do innego rodzaju surowca. żeby się nie pomylić podczas segregacji, prawie każdy pojemnik posiada inny kolor. Do pojemnika niebieskiego trzeba wrzucać papier. Do pojemnika żółtego plastik i metal. Natomiast do pojemnika białego szkło bezbarwne. Widząc pojemnik koloru zielonego, powinniśmy do niego wrzucić szkło kolorowe. Jednakże nie jest to takie proste. Nie każdy papier można wrzucać do pojemnika niebieskiego. Do niego wrzucamy: gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe , a ponadto kartony. Do pojemnika o kolorze żółtym możemy wrzucać: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, puszki po napojach, puszki po konserwach. W pojemniku białym powinny się znaleźć: butelki szklane po napojach, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. W pojemniku zielonym powinny się znaleźć: to, co w białym, niemniej jednak w kolorowym szkle. Dobrze jest również pamiętać, aby przed wrzuceniem plastikowej butelki po napoju, soku zgnieść to plastikowe opakowanie. Butelki szklane dobrze jest przepłukać przed wrzuceniem do pojemnika na śmieci. Na baterie, czy też leki przedterminowe przeznaczone są specjalne opakowania, które znajdują się w wielu sytuacjach w większych sklepach lub w aptekach, szkołach.

   
 • Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 2 日 7:46 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , smog londyński, ,

  Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego gruntu ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do świata. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a ponadto inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na świata.  Jednak dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 1 日 2:50 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , smog londyński,

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednakże drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a oprócz tego toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Przy tym, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on także niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 1:16 PM | 1 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , smog londyński,

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W wypadku antropopresji chodzi przede wszystkim o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednakże drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Oprócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
 • Wymieranie gatunków

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 1:08 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , smog londyński, , ,

  Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków lub innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednakże alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego rodzaju choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź lub będące rezultatem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy także kłusownictwo. Jednak pomiędzy tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ ma jednak utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Wśród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

   
 • Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 12:27 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , smog londyński,

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz dodatkowo Los Angeles. Ten 1-wszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz dodatkowo toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla sekcji wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Ponadto, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on również niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
 • Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 8:14 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , smog londyński, ,

  Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Globu dochodzi do ubytku ozon. Pierwszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a dodatkowo chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten metodę powstają tlenki oraz tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w tym momencie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Globu. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a też do konwersji w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest oprócz tego groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. A dodatkowo zanikanie ozonu, czyli tworzenie dziura ozonowa prowadzi do konwersji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

   
 • Gdzie konkretny odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

  cleo32 2013 年 5 月 30 日 7:02 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , smog londyński,

  Odpady są to wszelkiego typu substancje albo przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niezbyt długim czasie pozbyć albo także ma obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różnorakie kategorie. Istnieją różnorodne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu dany odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady wyjątkowo szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do zastosowania gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a w gronie nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego typu opakowania, odpady z budowy, przykładowo gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych , a dodatkowo składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można też utylizować.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル