最新の投稿: Rekrutacja pracowników RSS

 • Program pomocy dla zwolnionych

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 18 日 12:05 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Outplacement to sposób łagodnych zwolnień. Najczęściej dla byłych pracowników przyszykowane są projekty, które mają na celu wsparcie w poszukiwaniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką technikę gdy chce aby dobro imię przedsiębiorstwa zostało zachowane. Są również takie firmy, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w przedsiębiorstwie potrzebne są cięcia budżetowe i redukcja etatów, aura jest niekorzystna. Jednakże są firmy, które same znajdują pracę dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, które potrzebują ekstra personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, iż pracownik co prawda jest zwalniany lecz od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma działa w takim samym segmencie rynku, lecz w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problemem przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko estetyczne powiedzenie dowidzenia. Jest to wyraz poważania dla pracownika, który zadedykował przedsiębiorstwu kawałek swojego życia i jego zwolnienie nie wynika z nienależytego przeprowadzania powierzonych mu zadań ale z przyczyn innych.

   
 • Charakterystyka kandydata

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 15 日 12:30 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Assessment Centre to metoda wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Metody są różnorakie. Zazwyczaj kilku kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farby oraz długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle wytycznych. Każda kartka papieru ma być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie zespół ma utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, która w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

   
 • Dyskretna ocena pracownika

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 15 日 10:07 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Pracuję w firmie, która w swojej ofercie ma Audyt Personalny. Firma, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas oraz określa swoje wymogi. Naszym powinnością jest zweryfikowanie pracowników firmy pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz osoby je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. Czasami firmy formalnie informują swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, ale zrobienie sprawozdania dla zarządu firmy, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków i czy jego predyspozycje są na tyle duże aby podjął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Przeprowadzamy również analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

   
 • Executive Search

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 15 日 8:22 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu. Firma, która pragnie zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niewystarczającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która gwarantuje, iż wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik bardzo związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w sprawozdaniu.

   
 • Program pomocy dla zwolnionych

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 13 日 11:00 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Outplacement to sposób delikatnych zwolnień. Zazwyczaj dla byłych pracowników przyszykowane są projekty, które mają na celu pomoc w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką technikę kiedy chce by dobro imię firmy zostało zatrzymane. Są również takie firmy, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w firmie potrzebne są cięcia budżetowe i redukcja etatów, atmosfera jest napięta. Jednakże są firmy, które samodzielnie znajdują pracę dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, które potrzebują dodatkowego personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, że pracownik co prawda jest zwalniany ale od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, lecz w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problematyczne przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko ładne powiedzenie żegnam. Jest to wyraz szacunku dla pracownika, który zadedykował firmie kawałek swojego życia oraz jego zwolnienie nie wynika z nienależytego przeprowadzania powierzonych mu obowiązków lecz z przyczyn innych.

   
 • Analiza zarządzania personelem

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 11 日 4:19 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas oraz definiuje swoje wymogi. Naszym powinnością jest weryfikacja personelu firmy pod kątem ich umiejętności. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują zainteresowanie. czasem przedsiębiorstwa formalnie informują swoich pracowników o podjętych krokach. Bywa jednakże, że personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, lecz zrobienie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno zaświadcza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich powinności oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże by rozpoczął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

   
 • Metody weryfikacji kandydatów

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 11 日 4:17 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Assessment Centre to metoda wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Metody są różne. Zazwyczaj kilku kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farbki i długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru musi być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek związany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które razem grupa ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, która w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

   
 • Executive Search

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 10 日 10:30 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Projekt Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niezadowalającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w raporcie.

   
 • System łagodnych zwolnień

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 10 日 8:24 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Outplacement to sposób łagodnych zwolnień. Najczęściej dla byłych pracowników przyszykowane są projekty, które mają na celu pomoc w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką metodę kiedy chce aby dobro imię przedsiębiorstwa zostało zachowane. Są też takie firmy, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w przedsiębiorstwie wymagane są cięcia budżetowe i redukcja etatów, aura jest napięta. Jednak są firmy, które same znajdują zatrudnienie dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych firmach, które potrzebują dodatkowego personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, że pracownik co prawda jest zwalniany ale od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, ale w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problematyczne przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko ładne powiedzenie dowidzenia. Jest to wyraz szacunku dla pracownika, który zadedykował firmie kawałek swojego życia oraz jego zwolnienie nie wynika z niedbałego przeprowadzania powierzonych mu obowiązków ale z przyczyn zewnętrznych.

   
 • Analiza zarządzania personelem

  zietekmontylda18 2013 年 7 月 8 日 1:23 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , , Rekrutacja pracowników

  Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zainteresowana zgłasza się do nas oraz definiuje swoje wymogi. Naszym zadaniem jest weryfikacja pracowników przedsiębiorstwa pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. Czasami firmy formalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednakże, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym obowiązkiem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, lecz stworzenie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże aby rozpoczął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Przeprowadzamy również analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, lepsze. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル