最新の投稿: ochrona środowiska RSS

 • Największych rozmiarów dziura na Kuli ziemskiej

  cleo32 2013 年 6 月 5 日 3:57 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska,

  Z zanieczyszczenie atmosfery wiąże się wiele niekorzystnych zjawisk, jak przykładowo zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Ziemi dochodzi do ubytku ozon. 1-szy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a oprócz tego chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki oraz dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to właśnie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Kuli ziemskiej. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa może prowadzić do poparzeń skóry,  a również do zmian w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest a przy tym groźne dla oczu. Może skutkować m.in. zaćmą. Ponadto zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do zmian klimatycznych.

   
 • Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

  cleo32 2013 年 6 月 5 日 1:50 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska, , ,

  Wskutek przekształcania poprzez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, przeciwnie ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków lub innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Natomiast alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest wiele. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego rodzaju choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź albo będące wynikiem degradacji środowiska naturalnego przez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy też kłusownictwo. Jednak pośród tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ posiada jednakże utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pośród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 8:06 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , ochrona środowiska, ,

  Każdego dnia człowiek produkuje co niemiara śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. żeby na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w domu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do zastosowanych do tego celu pojemników. Prawie każdy taki kontener jest wykorzystywany do innego typu surowca. żeby się nie pomylić podczas segregacji, właściwie każdy pojemnik posiada inny kolor. Do pojemnika niebieskiego trzeba wrzucać papier. Do pojemnika żółtego plastik i metal. Jednakże do pojemnika białego szkło bezbarwne. Widząc pojemnik koloru zielonego, powinieneś do niego wrzucić szkło kolorowe. Jednakże nie jest to takie proste. Nie każdy papier można wrzucać do pojemnika niebieskiego. Do niego wrzucamy: miesięczniki i gazety, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe , a dodatkowo kartony. Do pojemnika o kolorze żółtym możemy wrzucać: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, puszki po napojach, puszki po konserwach. W pojemniku białym powinny się znaleźć: butelki szklane po napojach, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. W pojemniku zielonym powinny się znaleźć: to, co w białym, ale w kolorowym szkle. Dobrze jest również pamiętać, aby przed wrzuceniem plastikowej butelki po napoju, soku zgnieść to plastikowe opakowanie. Butelki szklane dobrze jest przepłukać przed wrzuceniem do pojemnika na śmieci. Na baterie, czy też leki przedterminowe przeznaczone są specjalne opakowania, które znajdują się w wielu przypadkach w większych sklepach lub w aptekach, szkołach.

   
 • Największych rozmiarów dziura na Kuli ziemskiej

  cleo32 2013 年 6 月 4 日 2:37 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska,

  Z zanieczyszczenie atmosfery wiąże się wiele niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Kuli ziemskiej dochodzi do ubytku ozon. Pierwszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a oprócz tego chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki , a ponadto tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to właśnie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A zatem dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a też do zmian w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest a przy tym groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. Co więcej zanikanie ozonu, czyli tworzenie dziura ozonowa prowadzi do przemian klimatycznych.

   
 • Największych rozmiarów dziura na Kuli ziemskiej

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 1:34 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska,

  Z zanieczyszczenie atmosfery wiąże się kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Globu dochodzi do ubytku ozon. 1szy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor oraz chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki oraz dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to właśnie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A zatem dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a również do przemian w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest co więcej groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. Oprócz tego zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do przemian klimatycznych.

   
 • Największa dziura na Kuli ziemskiej

  cleo32 2013 年 6 月 3 日 8:38 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska,

  Z zanieczyszczenie atmosfery wiąże się wiele niekorzystnych zjawisk, jak na przykład zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Ziemi dochodzi do ubytku ozon. 1-wszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a ponadto chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki , a dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to właśnie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Kuli ziemskiej. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a również do przemian w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest w dodatku groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. Co więcej zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do zmian klimatycznych.

   
 • Największa dziura na Kuli ziemskiej

  cleo32 2013 年 6 月 2 日 2:04 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , ochrona środowiska,

  Z zanieczyszczenie atmosfery wiąże się kilka niekorzystnych zjawisk, jak przykładowo zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Kuli ziemskiej dochodzi do ubytku ozon. 1-wszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor oraz chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki oraz dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to właśnie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Kuli ziemskiej. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa może prowadzić do poparzeń skóry,  a też do przekształceń w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest ponadto groźne dla oczu. Może skutkować m.in. zaćmą. Ponadto zanikanie ozonu, czyli tworzenie dziura ozonowa prowadzi do zmian klimatycznych.

   
 • Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 1:16 PM | 1 パーマリンク | 返信
  タグ: , , ochrona środowiska, ,

  Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W wypadku antropopresji chodzi przede wszystkim o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednakże drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów oraz toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Oprócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

   
 • Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 8:13 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , ochrona środowiska,

  Z tematem zanieczyszczenie atmosfery związane jest temat efekt cieplarniany. Jest to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na świata w związku ze szkodliwą działalnością gazy cieplarniane dostający się do atmosfery. Wymienić tutaj powinno się: dwutlenek węgla, CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a dodatkowo inne. Zjawisko efekt cieplarniany ma możliwość być przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze promieniowania podczerwonego w takiej ilości, która prowadzi do ogrzewania się Globu. Do przyczyn powstawania efektu cieplarnianego zaliczamy m.in.: wycinanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla, spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach i tym podobne., coraz większa cyfra samochodów wytwarzających spaliny. W gronie skutków efekt cieplarniany wymienia się: częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych, jak m.in.: huragany, czy fale upałów, susze.

   
 • Gdzie konkretny odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

  cleo32 2013 年 5 月 31 日 6:03 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , ochrona środowiska, ,

  Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Ziemi dochodzi do ubytku ozon. 1-wszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a oprócz tego chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten sposób powstają tlenki , a dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w tej chwili one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa ma możliwość prowadzić do poparzeń skóry,  a także do przekształceń w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest co więcej groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. A dodatkowo zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do konwersji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル