最新の投稿: Doradztwo HR bielsko RSS

 • Szkolenia umiejętności managerskich

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 2:46 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Doradztwo HR bielsko, , , ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji , a oprócz tego mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się okoliczności.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę działania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko , a dodatkowo coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki zarządzania ludźmi i filozofii działania firmy na rynku, konieczne jest też wsparcie pracowników, a szczególnie kadry zarządzającej. Programy coachingowe w wielu przypadkach są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny posiadać jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych , a dodatkowo otwarty umysł, który pozwoli im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których misją jest zwiększenie funkcjonalności administrowania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają odpowiedniej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga znaleźć się i zdefiniować swoją osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie pozwala wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej korporacji) ma możliwość zagwarantować zrównoważony rozwój i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie osób do podejmowania wyborów (lub jedynie danie im sposobności wpływania na kierunek rozwoju korporacji) pozwala lepie budować poczucie lojalności i przynależności do spółki, a firmie wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednak jest konieczna zmiana podejścia do administrowania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz dodatkowo uczynienie z nich partner rozwoju firmy.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla w szczególności konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem firmy są jej udzie. To, co dotychczas było tylko sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się w rzeczywistości przekładać na użyteczność korporacji. Wyłącznie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa/spółki, potrafiące prędko dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące przyszłościowe pomysły mogą być bezdyskusyjne przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie posiadamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, ale nie jedynym. W wielu aglomeracjach spółki zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 2:33 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , Doradztwo HR bielsko, ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji , a dodatkowo mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się okoliczności.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę funkcjonowania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko , a dodatkowo coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki zarządzania ludźmi i filozofii działania korporacji na rynku, konieczne jest też wsparcie pracowników, a zwłaszcza kadry zarządzającej. Programy coachingowe w zdecydowanej większości przypadków są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny mieć jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz dodatkowo otwarty umysł, który pozwoli im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności administrowania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają stosownej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga znaleźć się i zdefiniować własną osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie umożliwia wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej korporacji) może zagwarantować zrównoważony rozwój i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie osób do podejmowania decyzji (lub tylko danie im sposobności wpływania na kierunek rozwoju spółki) umożliwia lepie budować poczucie lojalności i przynależności do firmy, a spółce wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednakże jest konieczna zmiana podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników , a ponadto uczynienie z nich partner rozwoju korporacji.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla zwłaszcza konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem korporacji są jej udzie. To, co dotychczas było wyłącznie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się de facto przekładać na użyteczność firmy. Wyłącznie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa/spółki, potrafiące śpiesznie dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące innowacyjne pomysły mogą być bezsporne przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie posiadamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, niemniej jednak nie jedynym. W wielu aglomeracjach spółki zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 11:37 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , Doradztwo HR bielsko, , ,

  Na wstępie tego artykułu chcę wspomnieć, że został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującej: szkolenia umiejętności managerskich szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.

  Doradztwo HR bielsko

  Uzupełnieniem szkoleń dla pracowników może być doradztwo HR bielsko. O ile problem tkwi poza ludźmi (na przykład. w strukturze organizacyjnej korporacji, sposobach kontrolowania), wówczas szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi nie za każdym razem przyniosą skuteczne rozwiązanie. Po prostu - nowych pomysłów nie da się wdrożyć, jeżeli będą je ograniczały przyjęte procedury lub skostniały sposób zorganizowania firmy. Doradztwo HR bielsko pozwala przyjrzeć się organizacji z zewnątrz, dostrzec dysfunkcjonalne detale i wyeliminować je. Doświadczony doradca na bazie indywidualnej wiedzy i kwalifikacji dobierze odpowiednie rozwiązania, a też pomoże je wdrożyć.

  Fala pieniędzy z funduszy europejskich, które od kilku lat zalewają Polskę, spowodowała duże zmiany na rynku szkoleniowym. Pojawiło się wiele firm, nastawionych wyłącznie na wykorzystanie dotacji, bez zwracania uwagi na jakość i skuteczność prowadzonych szkoleń. Spowodowało to kryzys zaufania do instytucji szkolących i poszukiwanie przez pracodawców ludzi sprawdzonych, mających odpowiednie kompetencje, które zagwarantują swoją osobą osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Jak wyselekcjonować dobre szkolenie?

  Wybór dobrego szkolenia powinien być poprzedzony analizą programu , a oprócz tego umiejętności i doświadczenia trenera. ,Bez względu na to, czy przeprowadzane są otwarte szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi dla większej grupy uczestników, czy zamknięte szkolenia umiejętności managerskich dla wybranych osób, powinno ono zostać poprzedzone analizą potrzeb” - mówi Jolanta Kućka, trener i doradca HR z Bielska.

  Analiza potrzeb pozwala dotrzeć do rzeczywistych przyczyn tego stanu rzeczy, który musi być zmieniony za poradą warsztaty, pozwala trenerowi poznać spółkę i określić, które szczegóły wymagają wsparcia. Program powinien również zostać dostosowany do grupy uczestników - inaczej prowadzi się zajęcia z osobami będącymi specjalistami w swojej dziedzinie, a inaczej z młodymi pracownikami, którzy dopiero co zaczynają swoją karierę zawodową. Użytkowanie uniwersalnego programu spowodowuje, że część z nich będzie się nudziła (przerabiając te same zagadnienia kolejny raz), a część nie będzie nadążała za tokiem warsztatu, mając braki na wcześniejszych etapach edukacji w tej dziedzinie.

   

  ,Kolejną rzeczą, którą łatwo można sprawdzić przed rozpoczęciem kursu, a która ma decydujący wpływ na przebieg i użyteczność szkolenia, jest praktykę i kwalifikacje trenera. Wiele osób szkoli na podstawie 2-3 letniego doświadczenia w firmach, mając przekonanie, że poznali już wszelkie tajniki swojego zawodu. Co gorsza, wiel osób szkoli z rzeczy których przenigdy w życiu nie robiło! ażeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto, konieczne jest sprawdzenie zarówno doświadczenia trenera w dziedzinie, której będzie dotyczyło szkolenie, jak również jego kompetencji w zakresie nauczania innych osób. To samo tyczy się innych, podobnych usług, takich jak doradztwo HR bielsko, coaching bielsko, coaching zdalny lub coaching biznesowy” - mówi Jola Kućka.

   
 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 9:03 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , , Doradztwo HR bielsko, , , ,

  Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości wypadków wystarcza. Natomiast o ile zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Identycznie jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą obsługiwać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeśli firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi ale też kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Zadaniem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz zidentyfikowanie wycinków które mogą hamować postęp spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) albo tylko wybranym zagadnieniem (przykładowo pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien skalkulować na bazie własnego doświadczenia i analizy wymagań korporacji jakie funkcjonowania są potrzebne, żeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje mają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i używanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta jednakże relatywnie niedużo firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek). Większości z nich wydaje się, że administrowanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie osób pozwala przy małych nakładach finansowy (przykładowo na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności , a oprócz tego poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane umiejętności i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.

   
 • Doradztwo HR Bielsko

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 8:58 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , Doradztwo HR bielsko, , ,

  Coaching Bielsko - proces uświadamiania sobie swoich mocnych i słabych stron oraz dodatkowo wyznaczania celów, coraz w większości staje się elementem Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i specjalnych sesji dla menedżerów.

  Metafora wspinania się pod górę - zdobywania wybranego szczytu - perfekcyjnie daje się porównać z procesem coachingu. Najpierw poszukujemy celu, który chcemy zrealizować - rozglądamy się pomiędzy okolicznych szczytów i nasz wybór pada na ten jedyny, niepowtarzalny. To cel, który będzie przyświecał procesowi coaching bielsko.

  Niektóre osoby oczekują, że coaching bielsko będzie zbliżony do eksperckiej porady - po sesji, dwóch coach powie im co mają robić i jak się rozwijać. Nic bardziej mylnego. ,Coach to Partner Rozwoju, pozwalając osobie, która pracuje nad sobą czynić postępy, jednakże bez wskazywania właściwych jego zdaniem rozwiązań i celów” - dodaje Jolanta Kućka. Wszystkie odpowiedzi każdy z nas ma już od dawna w sobie. Coach ma tylko ułatwić nam dotarcie do nich.

   

  Możemy spróbować wejść tam samemu, sposobnością prób i błędów, błądzenia po okolicy, mierząc się z obowiązkiem częstego zawracania w celu znalezienia innego przejścia. Wielu ludzi wybiera ten wariant, aby po kilku nieudanych podejściach usiąść na łące w zypełnej frustracji i zrezygnowaniu. Tak jak w górach, tak także chcąc osiągnąć coś w życiu zawodowym warto zatrudnić przewodnika, czyli coacha - Jolanta Kućka.

   

   

  Jak wydaje się wielu (mylącym częstokroć coaching bielsko ze szkoleniami), przewodnik zrobi coś za nas. Jednak w sytuacji coachingu to nie jest prawda - coach to taki rodzaj przewodnika, który nie wejdzie za nas na górę (nie powinien narzucać żadnych rozwiązań), niemniej jednak pokaże jakimi drogami można tam dotrzeć i jak wykorzystać fachowy sprzęt, aby stało się to łatwiejsze i bezpieczniejsze. A drogę, która jest do przebycia, będziemy musieli pokonać sami.

   

  Przewodnika - coacha można zatrudnić w wielu dziedzinach swojego życia. Najbardziej znany jest coaching biznesowy, pomagający zaplanować ścieżkę kariery, wdrożyć zmiany w życiu zawodowym i rozwijać się w spersonalizowanej specjalistycznej działalności. Nieco w zdecydowanej mniejszości przypadków coaching bielsko jest kojarzony z innymi dziedzinami, związanymi m.in. z życiem prywatnym lub kontaktami z innymi ludźmi. W miarę upływu czasu powstają również kolejne rodzaje coachingu, m.in. sabbatical coaching bielsko (spędzania wolnego czasu i urlopu) oraz parent coaching (pomagający znaleźć się w nowej roli rodzica).

   

  Aby cały proces przyniósł pożądany skutek, powinno się zrozumieć ideę coachingu. Nie jest to jednorazowa aktywność (taka jak przykładowo kilkudniowe szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi albo jednodniowe szkolenia umiejętności managerskich). To proces, którego długość uzależniony jest od potrzeb osoby pracującej nad sobą. ,Coach nie jest terapeutą, psychologiem, trenerem - raczej bliżej mu do mentora, który prowadząc umiejętnie sesje, rozmawiając z drugą osobą umożliwia jej dostrzec ważne cele, sprecyzować spersonalizowane oczekiwania, odkryć przeszkody i je pokonać” - mówi Jolanta Kućka z Bielska, trener i specjalista zajmujący się doradztwo HR bielsko.

   
 • Coaching Biznesowy

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 7:28 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , Doradztwo HR bielsko, , ,

  Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej nieproste procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego również powszechnym sposobem pozyskania fachowej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

  Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na swoją rękę - i to w większości wypadków wystarcza. Natomiast jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Bardzo podobnie jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą obsługiwać pracownicy bez przygotowania. Ale jeżeli firma woli osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, niemniej jednak także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Zadaniem doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz dodatkowo zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca ma możliwość zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, przez motywowanie, aż po doradztwo prawne) albo wyłącznie wybranym zagadnieniem (np. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb firmy, jakie działania są potrzebne, aby wykorzystać potencjał pracowników. Ma możliwość zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszystkie jego propozycje mają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta natomiast relatywnie niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To natomiast coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze prywatnych działań. Umiejętne motywowanie ludzi umożliwia przy niedużych nakładach finansowych (np. na szkolenia umiejętności managerskich lub coaching bielsko) osiągnąć dość duży wzrost wydajności, efektywności oraz dodatkowo poprawę atmosfery w pracy”. Zwyczajnie podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.

   
 • Jolanta Kućka - Coaching Bielsko

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 7:12 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , Doradztwo HR bielsko, ,

  Coaching Bielsko - proces uświadamiania sobie indywidualnych mocnych i słabych stron , a ponadto wyznaczania celów, coraz w wielu przypadkach staje się elementem Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i specjalnych sesji dla menedżerów.

  Metafora wspinania się pod górę - zdobywania wybranego szczytu - doskonale daje się porównać z procesem coachingu. Najpierw poszukujemy celu, który chcemy zrealizować - rozglądamy się pomiędzy okolicznych szczytów i nasz wybór pada na ten jedyny, niepowtarzalny. To cel, który będzie przyświecał procesowi coaching bielsko.

  Niektóre osoby oczekują, że coaching bielsko będzie zbliżony do eksperckiej porady - po sesji, dwóch coach powie im co mają robić i jak się rozwijać. Nic bardziej mylnego. ,Coach to Partner Rozwoju, pozwalając osobie, która pracuje nad sobą czynić postępy, jednak bez wskazywania właściwych jego zdaniem rozwiązań i celów” - dodaje Jolanta Kućka. Wszelkie odpowiedzi każdy z nas posiada już od dawna w sobie. Coach ma jedynie ułatwić nam dotarcie do nich.

   

  Możemy spróbować wejść tam poświęcając własny czas, możliwością prób i błędów, błądzenia po okolicy, mierząc się z obowiązkiem częstego zawracania w celu znalezienia innego przejścia. Wiele osób wybiera ten wariant, ażeby po kilku nieudanych podejściach usiąść na łące w całkowitej frustracji i zrezygnowaniu. Tak jak w górach, tak także chcąc osiągnąć coś w życiu zawodowym warto zatrudnić przewodnika, czyli coacha - Jolanta Kućka.

   

   

  Jak wydaje się wielu (mylącym w dużej liczbie przypadków coaching bielsko ze szkoleniami), przewodnik zrobi coś za nas. Jednak w przypadku coachingu to nie jest prawda - coach to taki rodzaj przewodnika, który nie wejdzie za nas na górę (nie powinien narzucać żadnych rozwiązań), ale pokaże jakimi drogami można tam dotrzeć i jak wykorzystać specjalistyczny sprzęt, aby stało się to bardziej intuicyjne i bezpieczniejsze. A drogę, która jest do przebycia, będziemy musieli pokonać sami.

   

  Przewodnika - coacha można zatrudnić w wielu dziedzinach własnego życia. Najbardziej znany jest coaching biznesowy, pomagający zaplanować ścieżkę kariery, wdrożyć zmiany w życiu zawodowym i rozwijać się w swojej fachowej działalności. Nieco w małej liczbie przypadków coaching bielsko jest kojarzony z innymi dziedzinami, związanymi m.in. z życiem prywatnym albo kontaktami z innymi ludźmi. W miarę upływu czasu powstają również kolejne rodzaje coachingu, m.in. sabbatical coaching bielsko (spędzania wolnego czasu i urlopu) oraz dodatkowo parent coaching (pomagający odnaleźć się w nowej roli rodzica).

   

  żeby cały proces przyniósł pożądany skutek, powinno się zrozumieć ideę coachingu. Nie jest to jednorazowa aktywność (taka jak na przykład kilkudniowe szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi albo jednodniowe szkolenia umiejętności managerskich). To proces, którego długość zależy od wymagań osoby pracującej nad sobą. ,Coach nie jest terapeutą, psychologiem, trenerem - raczej bliżej mu do mentora, który prowadząc umiejętnie sesje, rozmawiając z drugą osobą pozwala jej dostrzec istotne cele, sprecyzować prywatne oczekiwania, odkryć przeszkody i je pokonać” - mówi Jolanta Kućka z Bielska, trener i specjalista zajmujący się doradztwo HR bielsko.

   
 • Coaching Biznesowy

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 3:31 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Doradztwo HR bielsko, , , ,

  Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po paru tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej nieproste procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też powszechnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

  Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy nieznacznych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na swoją rękę - i to często wystarcza. Jednakże jeżeli zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Tak samo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą obsługiwać pracownicy bez przygotowania. Ale jeśli firma preferuje osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, ale też kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Celem doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój korporacji i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po wsparcie prawne) lub wyłącznie wybranym zagadnieniem (np. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien oszacować na podstawie swojego doświadczenia i analizy potrzeb korporacji, jakie działania są potrzebne, by wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta natomiast stosunkowo niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej korporacji i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze prywatnych działań. Umiejętne motywowanie osób umożliwia przy nieznacznych nakładach finansowych (na przykład. na szkolenia umiejętności managerskich lub coaching bielsko) osiągnąć niemały wzrost wydajności, efektywności , a oprócz tego poprawę atmosfery w pracy”. Zwyczajnie podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane umiejętności i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.

   
 • Szkolenia umiejętności managerskich

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 3:11 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: , , Doradztwo HR bielsko, ,

  Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po paru tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej nieproste procesy pojawiające się w firmach wymagają także eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też powszechnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

  Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy nieznacznych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości przypadków wystarcza. Jednakże jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Bardzo podobnie jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeśli firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i uzyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, ale też kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Misją doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz dodatkowo zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój korporacji i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca ma możliwość zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po wsparcie prawne) lub wyłącznie wybranym zagadnieniem (np. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb korporacji, jakie działania są potrzebne, żeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje mają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta jednakże relatywnie niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednakże coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej spółce i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze indywidualnych działań. Umiejętne motywowanie ludzi umożliwia przy niewielkich nakładach finansowych (np. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching bielsko) osiągnąć dość duży wzrost wydajności, efektywności oraz poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do potrzeb organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.

   
 • Coaching Biznesowy

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 12:56 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Doradztwo HR bielsko, , , ,

  Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami ma możliwość zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po paru tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej trudne procesy pojawiające się w firmach wymagają też eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego również popularnym sposobem pozyskania fachowej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

  Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy nieznacznych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na swoją rękę - i to w bardzo wielu przypadkach wystarcza. Natomiast jeśli zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Jednakowo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak o ile firma woli osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i uzyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, niemniej jednak także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Zadaniem doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty , a ponadto zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój firmy i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) albo tylko wybranym zagadnieniem (na przykład. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb spółki, jakie działania są potrzebne, by wykorzystać potencjał pracowników. Ma możliwość zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich lub coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę użyteczności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta jednak stosunkowo niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To natomiast coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej spółce i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze własnych działań. Umiejętne motywowanie ludzi pozwala przy nieznacznych nakładach finansowych (np. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching bielsko) osiągnąć dość znaczny wzrost wydajności, efektywności , a ponadto poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル