最新の投稿: Coaching bielsko RSS

 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 2:33 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji , a dodatkowo mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się okoliczności.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę funkcjonowania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko , a dodatkowo coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki zarządzania ludźmi i filozofii działania korporacji na rynku, konieczne jest też wsparcie pracowników, a zwłaszcza kadry zarządzającej. Programy coachingowe w zdecydowanej większości przypadków są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny mieć jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz dodatkowo otwarty umysł, który pozwoli im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności administrowania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają stosownej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga znaleźć się i zdefiniować własną osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie umożliwia wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej korporacji) może zagwarantować zrównoważony rozwój i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie osób do podejmowania decyzji (lub tylko danie im sposobności wpływania na kierunek rozwoju spółki) umożliwia lepie budować poczucie lojalności i przynależności do firmy, a spółce wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednakże jest konieczna zmiana podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników , a ponadto uczynienie z nich partner rozwoju korporacji.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla zwłaszcza konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem korporacji są jej udzie. To, co dotychczas było wyłącznie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się de facto przekładać na użyteczność firmy. Wyłącznie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa/spółki, potrafiące śpiesznie dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące innowacyjne pomysły mogą być bezsporne przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie posiadamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, niemniej jednak nie jedynym. W wielu aglomeracjach spółki zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
 • Szkolenia umiejętności managerskich

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 11:05 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać również firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji , a dodatkowo mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się warunki.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę funkcjonowania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko oraz dodatkowo coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki zarządzania ludźmi i filozofii funkcjonowania korporacji na rynku, konieczne jest również wsparcie pracowników, a w szczególności kadry zarządzającej. Programy coachingowe częściej są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny mieć jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz otwarty umysł, który umożliwi im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności administrowania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają adekwatnej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga odnaleźć się i zdefiniować swoją osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie umożliwia wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej spółki) ma możliwość zagwarantować zrównoważony rozwój i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie ludzi do podejmowania decyzji (lub jedynie danie im sposobności wpływania na kierunek rozwoju korporacji) umożliwia lepie budować poczucie lojalności i przynależności do firmy, a firmie wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednak jest konieczna zmiana podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników , a dodatkowo uczynienie z nich partner rozwoju firmy.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla szczególnie konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem korporacji są jej udzie. To, co dotychczas było jedynie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się de fakto przekładać na użyteczność korporacji. Wyłącznie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa/spółki, potrafiące śpiesznie dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące przyszłościowe pomysły mogą być bezdyskusyjne przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie posiadamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, ale nie jedynym. W wielu miastach spółki zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 9:03 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , , , , ,

  Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości wypadków wystarcza. Natomiast o ile zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Identycznie jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą obsługiwać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeśli firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi ale też kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Zadaniem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz zidentyfikowanie wycinków które mogą hamować postęp spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) albo tylko wybranym zagadnieniem (przykładowo pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien skalkulować na bazie własnego doświadczenia i analizy wymagań korporacji jakie funkcjonowania są potrzebne, żeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje mają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i używanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta jednakże relatywnie niedużo firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek). Większości z nich wydaje się, że administrowanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie osób pozwala przy małych nakładach finansowy (przykładowo na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności , a oprócz tego poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane umiejętności i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.

   
 • Coaching Biznesowy

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 7:25 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Na wstępie tego artykułu chcę wspomnieć, że został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującej: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.

   

  Uzupełnieniem szkoleń dla pracowników może być doradztwo HR bielsko. Jeśli problem tkwi poza ludźmi (np. w strukturze organizacyjnej korporacji, sposobach kontrolowania), wówczas szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi nie za każdym razem przyniosą efektywne rozwiązanie. Po prostu - nowych pomysłów nie da się wdrożyć, jeżeli będą je ograniczały przyjęte procedury lub skostniały sposób zorganizowania firmy. Doradztwo HR pozwala przyjrzeć się organizacji z zewnątrz, dostrzec dysfunkcjonalne detale i usunąć je. Doświadczony doradca na podstawie osobistej wiedzy i umiejętności dobierze odpowiednie rozwiązania, a też pomoże je wdrożyć.

  Fala gotówki z funduszy europejskich, które od paru lat zalewają Polskę, spowodowała duże zmiany na rynku szkoleniowym. Pojawiło się wiele firm, nastawionych tylko na wykorzystanie dotacji, bez zwracania uwagi na jakość i skuteczność prowadzonych szkoleń. Spowodowało to kryzys zaufania do instytucji szkolących i poszukiwanie przez pracodawców osób sprawdzonych, mających odpowiednie kompetencje, które zagwarantują swoją osobą osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Jak wybrać dobre szkolenie?

   

  Wybór dobrego szkolenia powinien być poprzedzony analizą programu , a oprócz tego umiejętności i doświadczenia trenera. ,Bez względu na to, czy organizowane są otwarte szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi dla większej grupy uczestników, czy zamknięte szkolenia umiejętności managerskich dla wybranych osób, powinno ono zostać poprzedzone analizą potrzeb” - mówi Jolanta Kućka, trener i doradca HR z Bielska. Analiza potrzeb umożliwia dotrzeć do rzeczywistych przyczyn tego stanu rzeczy, który musi być zmieniony za radą warsztaty, umożliwia trenerowi poznać korporację i określić, które elementy wymagają wsparcia. Program powinien też zostać dostosowany do grupy uczestników - inaczej prowadzi się zajęcia z osobami będącymi specjalistami w swojej dziedzinie, a inaczej z młodymi pracownikami, którzy dopiero co zaczynają swoją karierę zawodową. Wykorzystywanie uniwersalnego programu spowodowuje, że część z nich będzie się nudziła (przerabiając te same zagadnienia kolejny raz), a część nie będzie nadążała za tokiem szkolenia, mając braki na wcześniejszych etapach wiedzy w tej dziedzinie.

   

  ,Kolejną rzeczą, którą łatwo można sprawdzić przed rozpoczęciem kursu, a która ma decydujący wpływ na przebieg i funkcjonalność warsztatu, jest doświadczenie i umiejętności trenera. Wiele osób szkoli na podstawie 2-3 letniego doświadczenia w firmach, mając przekonanie, że poznali już wszelkie tajniki swojego zawodu. Co gorsza, wiel osób szkoli z rzeczy których przenigdy w życiu nie robiło! żeby nie wyrzucić gotówki w błoto, konieczne jest sprawdzenie zarówno doświadczenia trenera w dziedzinie, której będzie dotyczyło szkolenie, jak również jego kompetencji w zakresie nauczania innych ludzi. To samo dotyczy innych, podobnych usług, takich jak doradztwo HR, coaching bielsko, coaching zdalny albo coaching biznesowy” - mówi Jola Kućka.

   
 • Jolanta Kućka - Coaching Bielsko

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 7:12 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Coaching Bielsko - proces uświadamiania sobie indywidualnych mocnych i słabych stron , a ponadto wyznaczania celów, coraz w wielu przypadkach staje się elementem Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i specjalnych sesji dla menedżerów.

  Metafora wspinania się pod górę - zdobywania wybranego szczytu - doskonale daje się porównać z procesem coachingu. Najpierw poszukujemy celu, który chcemy zrealizować - rozglądamy się pomiędzy okolicznych szczytów i nasz wybór pada na ten jedyny, niepowtarzalny. To cel, który będzie przyświecał procesowi coaching bielsko.

  Niektóre osoby oczekują, że coaching bielsko będzie zbliżony do eksperckiej porady - po sesji, dwóch coach powie im co mają robić i jak się rozwijać. Nic bardziej mylnego. ,Coach to Partner Rozwoju, pozwalając osobie, która pracuje nad sobą czynić postępy, jednak bez wskazywania właściwych jego zdaniem rozwiązań i celów” - dodaje Jolanta Kućka. Wszelkie odpowiedzi każdy z nas posiada już od dawna w sobie. Coach ma jedynie ułatwić nam dotarcie do nich.

   

  Możemy spróbować wejść tam poświęcając własny czas, możliwością prób i błędów, błądzenia po okolicy, mierząc się z obowiązkiem częstego zawracania w celu znalezienia innego przejścia. Wiele osób wybiera ten wariant, ażeby po kilku nieudanych podejściach usiąść na łące w całkowitej frustracji i zrezygnowaniu. Tak jak w górach, tak także chcąc osiągnąć coś w życiu zawodowym warto zatrudnić przewodnika, czyli coacha - Jolanta Kućka.

   

   

  Jak wydaje się wielu (mylącym w dużej liczbie przypadków coaching bielsko ze szkoleniami), przewodnik zrobi coś za nas. Jednak w przypadku coachingu to nie jest prawda - coach to taki rodzaj przewodnika, który nie wejdzie za nas na górę (nie powinien narzucać żadnych rozwiązań), ale pokaże jakimi drogami można tam dotrzeć i jak wykorzystać specjalistyczny sprzęt, aby stało się to bardziej intuicyjne i bezpieczniejsze. A drogę, która jest do przebycia, będziemy musieli pokonać sami.

   

  Przewodnika - coacha można zatrudnić w wielu dziedzinach własnego życia. Najbardziej znany jest coaching biznesowy, pomagający zaplanować ścieżkę kariery, wdrożyć zmiany w życiu zawodowym i rozwijać się w swojej fachowej działalności. Nieco w małej liczbie przypadków coaching bielsko jest kojarzony z innymi dziedzinami, związanymi m.in. z życiem prywatnym albo kontaktami z innymi ludźmi. W miarę upływu czasu powstają również kolejne rodzaje coachingu, m.in. sabbatical coaching bielsko (spędzania wolnego czasu i urlopu) oraz dodatkowo parent coaching (pomagający odnaleźć się w nowej roli rodzica).

   

  żeby cały proces przyniósł pożądany skutek, powinno się zrozumieć ideę coachingu. Nie jest to jednorazowa aktywność (taka jak na przykład kilkudniowe szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi albo jednodniowe szkolenia umiejętności managerskich). To proces, którego długość zależy od wymagań osoby pracującej nad sobą. ,Coach nie jest terapeutą, psychologiem, trenerem - raczej bliżej mu do mentora, który prowadząc umiejętnie sesje, rozmawiając z drugą osobą pozwala jej dostrzec istotne cele, sprecyzować prywatne oczekiwania, odkryć przeszkody i je pokonać” - mówi Jolanta Kućka z Bielska, trener i specjalista zajmujący się doradztwo HR bielsko.

   
 • Szkolenia umiejętności managerskich

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 3:57 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Na wstępie tego artykułu chcę wspomnieć, że został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coachem oraz dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującej: szkolenia umiejętności managerskich szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.

  Doradztwo HR bielsko

  Uzupełnieniem szkoleń dla pracowników może być doradztwo HR bielsko. Jeśli problem tkwi poza ludźmi (na przykład. w strukturze organizacyjnej spółki, sposobach administrowania), wtedy szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi nie w każdej chwili przyniosą efektywne rozwiązanie. Zwyczajnie - nowych pomysłów nie da się wdrożyć, jeżeli będą je ograniczały przyjęte procedury lub skostniały sposób zorganizowania firmy. Doradztwo HR bielsko pozwala przyjrzeć się organizacji z zewnątrz, dostrzec dysfunkcjonalne elementy i wyeliminować je. Doświadczony doradca na bazie własnej wiedzy i kwalifikacji dobierze odpowiednie rozwiązania, a też pomoże je wdrożyć.

  Fala gotówki z funduszy europejskich, które od kilku lat zalewają Polskę, spowodowała duże zmiany na rynku szkoleniowym. Pojawiło się wiele firm, nastawionych wyłącznie na wykorzystanie dotacji, bez zwracania uwagi na jakość i skuteczność prowadzonych szkoleń. Spowodowało to kryzys zaufania do instytucji szkolących i poszukiwanie przez pracodawców osób sprawdzonych, mających odpowiednie kompetencje, które zagwarantują swoją osobą osiągnięcie zamierzonych wyników. Jak wyselekcjonować dobre szkolenie?

  Wybór dobrego szkolenia powinien być poprzedzony analizą programu , a dodatkowo kwalifikacji i doświadczenia trenera. ,Bez względu na to, czy przeprowadzane są otwarte szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi dla większej grupy uczestników, czy zamknięte szkolenia umiejętności managerskich dla wybranych ludzi, powinno ono zostać poprzedzone analizą wymagań” - mówi Jolanta Kućka, trener i doradca HR z Bielska.

  Analiza potrzeb umożliwia dotrzeć do rzeczywistych przyczyn tego stanu rzeczy, który musi być zmieniony za radą szkolenia, umożliwia trenerowi poznać firmę i określić, które szczegóły wymagają wsparcia. Program powinien również zostać dostosowany do grupy uczestników - inaczej prowadzi się zajęcia z osobami będącymi specjalistami w swojej dziedzinie, a inaczej z młodymi pracownikami, którzy dopiero co zaczynają swoją karierę zawodową. Korzystanie uniwersalnego programu spowodowuje, że część z nich będzie się nudziła (przerabiając te same zagadnienia kolejny raz), a część nie będzie nadążała za tokiem kursu, mając braki na wcześniejszych etapach wiedzy w tej dziedzinie.

   

  ,Kolejną rzeczą, którą łatwo można sprawdzić przed rozpoczęciem kursu, a która ma decydujący wpływ na przebieg i funkcjonalność szkolenia, jest doświadczenie i kwalifikacje trenera. Wiele osób szkoli na podstawie 2-3 letniego doświadczenia w firmach, mając przekonanie, że poznali już wszelkie tajniki swojego zawodu. Co gorsza, wiel ludzi szkoli z rzeczy których nigdy w życiu nie robiło! ażeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto, konieczne jest sprawdzenie zarówno doświadczenia trenera w dziedzinie, której będzie dotyczyło szkolenie, jak również jego kompetencji w zakresie nauczania innych osób. To samo dotyczy innych, podobnych usług, takich jak doradztwo HR bielsko, coaching bielsko, coaching zdalny albo coaching biznesowy” - mówi Jola Kućka.

   
 • Szkolenia umiejętności managerskich

  userofnewseo 2013 年 6 月 18 日 3:11 AM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po paru tygodniach od jej wdrożenia.

  Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej nieproste procesy pojawiające się w firmach wymagają także eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też powszechnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

  Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy nieznacznych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości przypadków wystarcza. Jednakże jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Bardzo podobnie jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeśli firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i uzyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

  Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, ale też kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Misją doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz dodatkowo zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój korporacji i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca ma możliwość zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po wsparcie prawne) lub wyłącznie wybranym zagadnieniem (np. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb korporacji, jakie działania są potrzebne, żeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje mają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

  Z usług doradcy HR korzysta jednakże relatywnie niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednakże coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej spółce i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze indywidualnych działań. Umiejętne motywowanie ludzi umożliwia przy niewielkich nakładach finansowych (np. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching bielsko) osiągnąć dość duży wzrost wydajności, efektywności oraz poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do potrzeb organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.

   
 • Doradztwo HR

  userofnewseo 2013 年 6 月 17 日 10:28 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł tyczy się wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

  Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym zadaniem. Spora większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niedużo, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, idealnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

  Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego działania firmy. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Oczywiście, niektóre z tych cech można cały czas rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednak nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

  ,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo pieniędzy, niemniej jednak także czasu. To w dużej mierze indywidualne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną firmy nie pracuje efektywnie i nie może w pełni wykorzystywać swoich wszystkich umiejętności. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - dosłownie szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

  Zamiast ponosić koszty następnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na dylematy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w korporacji zespołu, a w wielu przypadkach są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko może nie tylko wyselekcjonować najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki ścieżki do sukcesu i rozwoju w danej firmie, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od firmy czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Wolą, by firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i cały czas rozwijać własne umiejętności. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i umiejętności managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na efektywność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi także szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a oprócz tego przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.

   
 • Coaching Bielsko

  userofnewseo 2013 年 6 月 17 日 9:20 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji oraz mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się uwarunkowania.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę działania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko oraz coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki administrowania ludźmi i filozofii działania spółki na rynku, konieczne jest też wsparcie pracowników, a priorytetowo kadry zarządzającej. Programy coachingowe często są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny mieć jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz dodatkowo otwarty umysł, który pozwoli im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których zadaniem jest zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają odpowiedniej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga znaleźć się i zdefiniować własną osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie umożliwia wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej korporacji) może zapewnić zrównoważony postęp i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie osób do podejmowania wyborów (lub tylko danie im możliwości wpływania na kierunek rozwoju korporacji) pozwala lepie budować poczucie lojalności i przynależności do spółki, a korporacji wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednak jest konieczna zmiana podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz dodatkowo uczynienie z nich partner rozwoju korporacji.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla szczególnie konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem korporacji są jej udzie. To, co dotychczas było wyłącznie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się w rzeczywistości przekładać na użyteczność korporacji. Jedynie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa, potrafiące szybko dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące nowoczesne pomysły mogą być bezdyskusyjne przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie mamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, ale nie jedynym. W wielu aglomeracjach firmy zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
 • Szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  userofnewseo 2013 年 6 月 17 日 9:04 PM | 0 パーマリンク | 返信
  タグ: Coaching bielsko, , , ,

  Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji , a dodatkowo mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się uwarunkowania.

  Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę działania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko , a dodatkowo coaching bielsko).

  Oprócz reorientacji polityki administrowania ludźmi i filozofii działania spółki na rynku, konieczne jest również wsparcie pracowników, a szczególnie kadry zarządzającej. Programy coachingowe w większości wypadków są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.

  Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny mieć jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych , a oprócz tego otwarty umysł, który umożliwi im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których misją jest zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają adekwatnej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga odnaleźć się i zdefiniować swoją osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie pozwala wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej korporacji) ma możliwość zapewnić zrównoważony postęp i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.

   

  Zaangażowanie ludzi do podejmowania decyzji (lub jedynie danie im sposobności wpływania na kierunek rozwoju firmy) pozwala lepie budować poczucie lojalności i przynależności do korporacji, a firmie wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednak jest konieczna zmiana podejścia do administrowania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz dodatkowo uczynienie z nich partner rozwoju spółki.

  Jola Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla zwłaszcza konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem spółki są jej udzie. To, co dotychczas było jedynie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się faktycznie przekładać na efektywność firmy. Wyłącznie reagujące na zmiany przedsiębiorstwa, potrafiące prędko dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące nowoczesne pomysły mogą być niewątpliwe przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie posiadamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, niemniej jednak nie jedynym. W wielu miastach spółki zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.

   

   
c
新規投稿作成
j
次の投稿 / 次のコメント
k
前の投稿 / 前のコメント
r
返信
e
編集
o
コメントを表示する / 隠す
t
トップへ移動
esc
キャンセル