Ukończenie studiów dających tytuł inżyniera budownictwa to nie wszystko co powinno się zrobić na rzecz swojej edukacji. Część inżynierów, ażeby być w stanie zacząć pełnoprawną profesję o której marzyli musi mieć dodatkowy dokument. Ten dokument to uprawnienia budowlane elektryczne. Ich otrzymanie spowoduje, że absolwent będzie miał prawo do samodzielnego wykonywania stanowisk budowniczych. W skrócie mówiąc będzie on mógł kierować pracami budowlanymi, osobiście rozstrzygać wszystkie zaistniałe komplikacje budowlane i techniczne, oraz będzie mógł nadzorować zadania organizacyjne na budowach.
Uprawnienia budowlane elektryczne sprawiają, że taki inżynier zostaje wpisany do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dzięki czemu ma o wiele większe przywileje w obrębie realizowanych prac, ale również o wiele większą odpowiedzialność. Pamiętać trzeba, że magister budownictwa to od wielu lat w Polsce profesja zaufania publicznego. Dlatego też magister za wszelką podjętą błędną decyzję poniesie odpowiedzialność. Aby zdobyć uprawnienia budowlane bez ograniczeń trzeba oczywiście zdać przed komisją, państwowy egzamin, po którego zdaniu zostanie nam dany stosowny dokument. To obecnie chyba najbardziej wartościowy dokument wśród absolwentów politechniki. Jednakże uprawnienia budowlane egzamin odmieniają w znacznym stopniu pogląd na magistra, a jego praca przechodzi od tego momentu w inny wymiar.
Uprawnienia budowlane powodują, że absolwent będzie podczas wszelkich robót budowlanych na własną rękę rozstrzygał problemy architektoniczne, realizował obliczeń wymaganych do postawienia budynku, i dokładnie doglądał prawidłowość wszelkich wykonywanych robót budowlanych.