Sprzedaż pensjonatu czy hotelu wymaga odpowiedniego przygotowania.

Hotel - pensjonat na sprzedaż.

Hotel czy pensjonat, który chcesz sprzedać jest to działający biznes, lecz odróżnia się od innych biznesów dużą zawartością nieruchomości, ale jednak, jeśli tylko ma zatrudnionych pracowników, poza właścicielami, staje się z punktu widzenia sprzedaży – sprzedażą przedsiębiorstwa. Zatem można oczekiwać, że sprzedaż hotelu czy pensjonatu będzie wyglądać nieco inaczej niż sprzedaż firmy. Często problem sprzedaży hotelu czy pensjonatu jest wiązany z doświadczeniami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości. Przedsiębiorcy nauczeni tymi doświadczeniami często dokonują przełożenia 1:1 przy sprzedaży hotelu. A jeśli nawet się od niej różni, to z pewnością niewiele, tymczasem rzeczywistość jest zgoła zupełnie inna. Zobacz również materiały sprzedam hotel tutaj.

Czym sprzedaż firmy czy hotelu różni się od sprzedaży innej nieruchomości.

Sprzedaż przedsiębiorstwa, w tym działającego hotelu czy pensjonatu jest trudniejsza niż sprzedaż nieruchomości, z kilku powodów:

  • Konieczne jest przygotowanie znacznie więcej informacji
  • Przeciwnie do nieruchomości hotel ma dochody
  • W przypadku nieruchomości nie ma pracowników
  • Kupujący musi poznać model biznesowy i strategię pozyskiwania klientów dla hotelu

Wszystkie te powody razem stanowią, że poziom trudności sprzedaży firmy lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest przynajmniej o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku sprzedaży nieruchomości. Przy transakacji sprzedaży przedsiebiorstwa będzie zaangażowanych więcej doradców. Przy sprzedaży hotelu kluczowym tematem staje się wycena hotelu.

Hotel na sprzedaż. Co to jest studium rynkowe i wycena?

Jeśli masz hotel na sprzedaż powinieneś pamiętać, że za każdym razem kiedy hotel jest kupowany czy sprzedawany , każda ze stron transakcji może wymagać pewnego rodzaju stadium rynkowego oraz wyceny pokazującej przyszłe wyniki finansowe . Te analizy mogą mieć wiele nazw na przykład studium rynkowe. Artykuł oryginalny - sprzedam hotel lub pensjonat. Nie ważne jaka nazwa z reguły zawierają one stałe części składowe:

  1. Ocena lokalizacji hotelu i istotne punkty charakterystyczne tej lokalizacji
  2. Analiza zapotrzebowania na usługi hotelu na sprzedaż
  3. Stan konkurencji
  4. Kwantyfikacja istotnych elementów przewagi konkurencyjnej.
  5. Analizy finansowe
  6. Konkluzję wartości rynkowej

W jaki sposób szybko znaleźć nabywcę dla hotelu czy pensjonatu? Proces sprzedaży hotelu pensjonatu może być tak skomplikowany, że warto zaangażować profesjonalną pomoc do sprzedaży. Pomoże Ci zarówno broker czy agent nieruchomości. Ponieważ zarówno agent nieruchomości jak i profesjonalny broker biznesowy mogą wymagać wyłączności na prowadzenie sprzedaży, być może będziesz musiał podjąć decyzję, z kim chcesz pracować.