Województwo małopolskie powstało w roku 1999 zajmując mniejszą część Małopolski historycznej i geograficznej a także część Spisza oraz Orawy.

Małopolskie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje tu spora amplituda temperatur wynikająca z pokaźnego zróżnicowania wysokości.

W małopolsce znajduje się 61 miast, w tym 3 miasta na uprawnieniach powiatów. Największe miasta regionu to Kraków, Tarnów tudzież Nowy Sącz.

Województwo małopolskie – jedno tylko z 16 regionów Polski. W bieżącym kształcie zaistniało 1 stycznia 1999 r. w rezultacie reformy administracji. Województwo obejmuje powierzchnię 15 182 km2. Pod względem ilości obywateli województwo małopolskie znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tutaj jedną z wyższych w Polsce.

Klimat małopolski ma własne anomalie. Najwybitniej legendarna to „halny” – natarczywy, ciepły wicher, jaki w kilka dni jest w stanie roztopić nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.

Śnieg w Tatrach z reguły zalega od listopada do połowy maja.