Jedna z najistotniejszych figur lokalnej kultury, była wiceminister kultury, specjalista ekonomii, aktualna (od 3 października 2005 roku) prezes Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Agnieszka Katarzyna Odorowicz. Urodzona 15 grudnia 1974 roku w Katowicach.Pani Agnieszka Odorowicz to sławetny krajowy ekonomista, który umiejętnie włada orężem kierowniczym także w świecie polskiej kultury. Agnieszka Odorowicz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii. W 2001 roku stała się znaczącą osobistością w życiu uczelni - przyjęła posadę asystenta w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych. Autorka wielu lektur na temat administrowania, gospodarki, reklamy oraz zagospodarowania kapitałów europejskich.


Dawna wiceprezes Stowarzyszenia Instytutu Sztuki w mieście Kraków. Agnieszka Odorowicz sprawowała także funkcję dyrektora artystycznego Studenckiego Festiwalu Piosenki i Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego. Blisko rok była pełnomocnikiem ministra kultury. Absorbowała się kapitałami strukturalnymi, była uczestnikiem zespołu, jakiego zadaniem było przygotowanie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury.


Miała okazję pełnić rolę sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury. Od 2004 roku do 2005 roku pod dowództwem dawnego ministra Marka Belki zajmowała się w ministerstwie kultury kwestiami dotyczącymi budżetu, kontaktami z parlamentem i zagadnieniami połączonymi z Europą.
Aktualne stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyjęła w 2005 roku. W 2008 roku została mianowana uczestnikiem Europejskiego Audiovisual Think Tank.
Pani Agnieszka Katarzyna Odorowicz odniosła mnóstwo sukcesów na każdym sprawowanym stanowisku. Polska twórczość filmowa jeszcze nigdy nie miała tak zdeterminowanego dyrektora, który potrafi administrować wieloma zagadnieniami równolegle. Za to rodacy są w stanie jedynie podziękować Pani Odorowicz. Oczywiście na jej temat pojawia się także dużo pogłosek, jednak wynikają one z zazdrości - Pani Agnieszka Odorowicz odniosła sporo sukcesów na wielu płaszczyznach, tym samym ukazując konkurentom, gdzie ich miejsce.