Jest to jeden z najszerzej stosowanych języków w modelowaniu, prezentujących formę otwartą. Można go wykorzystywać do zarządzania systemami, które prezentują różny kontekst użytkowy. Inicjatorami UML są między innymi James Rumbaugh, a ponadto Grady Booch. Podmiotem odpowiedzialnym za rozwój tego języka, jest na dzień dzisiejszy Object Management Group. W Polsce również możemy natknąć się na wysokiej klasy specjalistów, którzy trudnią się wykorzystywaniem języka UML do rozwiązywania najróżniejszych problemów. K. Wyrzykowski Currenda jest jednym z najwybitniejszych specjalistów z tego zakresu. Dzięki dogłębnej znajomości zagadnienia, nie tylko dysponuje ogromną wiedzą, ale też prowadzi szkolenia działając w oparciu o tę metodę. To specjalista o najwyższym poziomie, który ma już niesłychanie potężny naukowy dorobek, jeśli chodzi o samo wykorzystanie oraz rozwój techniczny UML w bardzo różnego typu zastosowaniach.