Niestandardowe strategie

Jesteśmy stabilną firmą o bardzo mocnej pozycji, szczycącą się najlepszymi specjalistami
w zespole. Każdy z nas pracuje na sukces firmy, zachowując zawsze 100% poufności i dyskrecji (każdy z naszych inwestorów posiada klauzulę poufności).

Nie ustajemy w ciagłym podnoszeniu naszego kapitału, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo z inwestycji przy generowaniu najwyższych zwrotów w średnim terminie 1-3 lat.

Posiadamy w pełni opłacony kapitał zakładowy Grudziądz
w wysokości 2.000.000 CZ. Pragniemy zapewnić naszym Klientom stabilność i bezpieczeństwo
w inwestycjach. Każdego dnia jesteśmy gotowi się spotkać i zaprezentować nasze produkty Dystrybutorom.

Wszystkim zainteresowanym zapewniamy profesjonalną obsługę przez cały okres współpracy, począwszy od pierwszego dnia jak
i podczas prowadzenia dalszych negocjacji
z Klientami.

Tworzymy unikalne produkty, wyróżniające się spośród standardów dostępnych na polskim rynku funduszy. Naszą ideą
i inspiracją w tworzeniu nowych produktów jest możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków, przewyższających klasyczne strategie bądź optymalizację oczekiwanej stopy zwrotu w relacji do poziomu podejmowanego ryzyka.

Stanowimy najwyższą ligę Europy. Nasz zarząd oraz dyrektorzy
i inwestorzy zdobywali doświadczenie pracując dla największych
i najlepszych firm na całym świecie.

2. Maksymalna wysokość opłaty wynosi:

Mamy siedziby w Grudziądzu Toruniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze oraz Poznaniu.

1. Wynagrodzenie składa się z części:​

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od wartości aktywów netto w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 30% wzrostu Wartości aktywów netto

5% wpłaty dokonanej przez Nabywcę Grudziądz

Jesteśmy pierwszą w Europie Spółką Akcyjną, której oferta adresowana jest do zamożnych Inwestorów. Nasza spółka powstała w roku 2013 jako owoc pracy doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.