Decyzja o zakupie akcji nowej spółki z sektora handlu detalicznego czy również tym bardziej decyzja o ewentualnej sprzedaży posiadanych do tej pory przez współudziałowca inwestycyjnego spółek z tego sektora poprzedzona powinna być staranną i możliwe rzetelną oceną spółek. Oczywiście na uwadze należy mieć rosnącą jakiś czas temu popularność samego sektora handlu detalicznego i to zarówno pomiędzy inwestorów instytucjonalnych jak również spersonalizowanych. Znaczy to, że w wielu przypadkach na kurs wpływać może nie tyle faktyczna kondycja spółki, co teraz psychologia. Jest to aspekt, którego nie wolno lekceważyć w żadnym sektorze inwestycyjnym, niemniej jednak to w tym momencie w tych najpopularniejszych ma bardzo duże znaczenie. Dlatego też ocena spółek których ma możliwość to dotyczyć musi być podejmowana jak najbardziej z uwzględnieniem tego w chwili obecnej aspektu. W ocenie spółki z sektora handlu detalicznego ogromną rolę odgrywać będą jej poszczególne segmenty oraz dodatkowo to w jaki sposób są one rozbudowane i czy w ogóle są własnością spółki. Spółki handlowe mogą prezentować całkowicie inne podejście do tego jakże istotnego aspektu. Niektóre z nich perfekcyjnie prosperują mimo braku prywatnej sieci dystrybucji czy tak zwanej części logistycznej, opierając się na usługach realizowanych przez firny zewnętrzne. W innych natomiast może to już wyglądać inaczej i to pod bardzo kilkoma względami. Inwestor powinien też brać pod uwagę to w jaki sposób dana spółka rozwijała się do tej pory, , a oprócz tego w jaki metodę planuje się rozwinąć w najbliższej przyszłości. Spółki handlowe mogą własnymi siłami i w pełni stopniowo rozwijać sieć dystrybucji, jak i postawić mogą na przejęcia czy również tak zwaną franczyzę. Inwestor musi ocenić czy jego zdaniem plany rozwoju przedstawione poprzez spółkę są odpowiednie i zadowalające w porównaniu do konkretnego podmiotu. Bardzo pomocne w ocenie spółki są niewątpliwie raporty okresowe, które są przez spółki ilustrujące. Zazwyczaj także tuż przed publikacją raportów pojawiają się dane chociażby ze strony kierownictwa samej spółki. Tuż po publikacji raportów spodziewać można się szybkiego przeliczenia wszelkiego rodzaju wskaźników opisujących spółkę. Szczególnie uwagę powinno zwracać się na tak zwane wskaźniki branżowe, które są istotne praktycznie w sytuacji każdego notowanego na giełdzie podmiotu.

Maciej Dyjas