Praca magisterska nie jest pracą naukową, chociaż ma odrobinę jej przymiotów, bowiem wymagana jest w niej część badawcza, którą każdy student musi wykonać samodzielnie. Ta filozofia jest bardzo ważna i wynika z logiki. Złamanie takiej wzory prowadzi do tego, iż praca jest niepoprawna. Szczególnie nieprosta wydaje się być praca badawcza, która w kontraście do tej stricte teoretycznej, musi w sobie zestawiać wprowadzenie, w którym konieczne jest sięgnięcie po pozycje oraz dodatkowo część najodpowiedniejszą, do której jesteśmy zobowiązani we własnym zakresie przeprowadzić badania na określonej grupie respondentów. ażeby zaoszczędzić sobie nerwów w okresie przygotowań do przedsięwzięcia obrony, powinniśmy zacząć pisanie pracy odpowiednio wcześnie. Znacznie łatwiej jest, co tydzień iść do biblioteki też czytać książkę lub odwiedzać inne, użyteczne pola, niżeli kumulować te czynności w tym samym miesiącu wprost poprzedzającym obronę magisterki. Początkowym misją jest dotarcie do źródeł, z jakich możemy skorzystać przy pracy. Opłaca się spisać określone fakty oraz układać je w logiczną całość tak, by stanowiły część książkową pracy. Następnie przystąpimy do analiz. Dopiero po tych przed chwilą wspomnianych zakończeniu zacznijmy precyzyjną analizę odpowiedzi. Podczas gdy akcesorium Znajdź, Edytuj, Zamień okazuje się przydatne? Między innymi wówczas gdy mamy skłonność do notorycznego popełniania tego samego błędu. Nierzadko trafia się się to na przykład przy błędnym zapisie nazwisk czy obcojęzycznych nazw. Dzięki takiej wygodnej stylów tej klasy masowe poprawki mamy szansę nanosić znacznie szybciej, dzięki czemu sama praca magisterska również powstaje prędzej.