Podczas gdy rozmawia się z postaciami, które edukację wyższą posiadają od dawna za sobą, pojawia się w znaczącej liczbie przypadków kwestia porównania stopnia trudności rozpraw dyplomowych. Czy też porównanie tegoż, jak prezentują się teraźniejsze prace licencjackie i dyplomowe dzisiaj, a jak wyglądało ich pisanie kiedyś jest możliwe. Bez wątpienia nie w całości, wszelako mamy sposobność choćby spojrzeć na uwarunkowania, w których przychodzi nam dziś stworzyć te rozprawy oraz odnieść je do przeszłości. prace dyplomowe poza wymaganiami merytorycznymi (naukowe ujęcie problemu, dokumenty źródłowe, przypisy) muszą również spełniać pewne warunki techniczne. Chodzi o długość pracy, podział na jednostki znaczniejsze (rozdziały) i mniejsze (podrozdziały, ewentualnie ponadto punkty), uporządkowany spis tabel, map, rycin, przypisów. Nie każdy może się w tym połapać. Przeto niektórzy proszą o pomoc w pisaniu prac. Dzięki fachowcom zbieranie materiałów do prac będzie prostsze oraz szybsze, ponieważ takie osoby są w stanie ukierunkować nasze poszukiwania, podsunąć gotowe i sprawdzone pomysły. Tworzący prace licencjackie wiedzą, że musi być ona dołączona na płycie. Takie wydolności dają uczelnią specjalne programy, które wychwytują plagiaty. Przeto wersja elektroniczna jest tak bardzo uczelniom potrzebna. Dosłownie kilkanaście lat temu teraz tegoż wymagano, wtedy Prace zanosiło się na uczelnie na dyskietkach.