Obecnie dosyć często stykamy się z terminem ,płyty PCV” lub ,PVC”. Być może zastanawialiśmy się która z tych nazw jest odpowiednia. W Polsce najbardziej popularna jest nazwa ,płyty PCV“. Trzeba jednakże przyznać, że nie jest to zwrot do końca prawidłowy. Jak podaje Wikipedia, w nazewnictwie międzynarodowym przyjęło się używanie zwrotu ,PVC” i to ten zwrot bardziej odpowiada przyjętym normom. Bez względu jednak na to którego skrótu użyjemy, płyty produkowane z PVC, to znaczy angielskiej nazwy polichlorku winylu, odznaczają się licznymi walorami, dzięki którym są powszechnie użytkowane. Do ich najlepszych zalet należy zaliczyć wysoką sztywność przy jednocześnie niskiej wadze. Ich walory może docenić każdy z nas, kto ma w mieszkaniu okna z tego tworzywa. Oprócz tego płyty te wykorzystuje się jako elementy elewacji czy nawet przy budowie przeróżnych maszyn. Rzecz jasna w zależności od potrzeb, płyty wykonane z PCV mają różną technologię wykonania, tak aby w jak najlepszej mierze spełniały swoje zadania. Mogą to być płyty spienione bądź utwardzane.