Na rynku istnieje prawdopodobnie cała masa aplikacji, które mogą zarządzać Klientami i projektami w lepszy lub gorszy sposób, jednak najlepszym z nich jest bez podważania CRM7.

Kreator raportów jest najistotniejszym narzędziem w systemie. Dzięki zrozumiałemu panelowi administracyjnemu obsługa jego jest szybka oraz łatwa. Proste sprawozdania dostarczają wiadomości o sumie sporządzonych zadań bądź liczbie Odbiorców znajdujących się na danym etapie obsługi sprzedaży, co jest wyjątkowo wartościowe dla tych, którzy bezpośrednio zajmują się kontaktem z Odbiorcą. Bardziej zawiłe sprawozdania idealnie nadają się dla dowódców zespołów sprzedażowych, którzy chcą mieć większy wgląd w sytuację dużych zespołów Klientów czy też podległych pracowników. Kolejny model raportów, ten bardziej zaawansowany, jest najczęściej używany przez osoby u szczytu hierarchii. Wszystkie przydatne wiadomości gromadzone są w jednym miejscu oraz pokazywane w niezwykle zrozumiały sposób, zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

Integracja CRM7 z drugimi układami zewnętrznymi czyni z oprogramowania istne centrum dowodzenia przedsiębiorstwa. Pozwala podtrzymać kluczowych Kontrahentów, uzyskać następnych, sprzedać więcej obecnym oraz obniżyć ceny tych działań, co wybitnie dobrze oddziałuje na działalność firmy. W trakcie integracji dane przechodzące do CRM7 to między innymi dane partnerów, pieniężne przedsiębiorstw, dane oraz zapłaty wyrobów, stany magazynowe towarów, faktury, dane z kalendarza itp.

System CRM7 jest aplikacją nastawionym na Klienta i w pełni spełnia swoje obowiązki. Workflow w całości sprawdza się w jakiejkolwiek sytuacji.