Assessment Centre to metoda wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Metody są różnorakie. Zazwyczaj kilku kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farby oraz długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle wytycznych. Każda kartka papieru ma być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie zespół ma utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, która w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.