Pracuję w firmie, która w swojej ofercie ma Audyt Personalny. Firma, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas oraz określa swoje wymogi. Naszym powinnością jest zweryfikowanie pracowników firmy pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz osoby je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. Czasami firmy formalnie informują swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, ale zrobienie sprawozdania dla zarządu firmy, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków i czy jego predyspozycje są na tyle duże aby podjął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Przeprowadzamy również analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.