Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu. Firma, która pragnie zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niewystarczającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która gwarantuje, iż wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik bardzo związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w sprawozdaniu.