Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas oraz definiuje swoje wymogi. Naszym powinnością jest weryfikacja personelu firmy pod kątem ich umiejętności. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują zainteresowanie. czasem przedsiębiorstwa formalnie informują swoich pracowników o podjętych krokach. Bywa jednakże, że personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, lecz zrobienie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno zaświadcza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich powinności oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże by rozpoczął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.