Assessment Centre to metoda wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Metody są różne. Zazwyczaj kilku kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farbki i długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru musi być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek związany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które razem grupa ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, która w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.