Projekt Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niezadowalającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w raporcie.