Choroby neurologiczne to termin pod który przypisać można bardzo wiele chorób. Niektóre z nich są do siebie tak podobne, że bardzo często są ze sobą mylone, z kolei inne są diametralnie inne. Niezależnie jednak, które ze schorzeń neurologicznych nas dotknie, zawsze pochodzić będzie ono od naszego okładu nerwowego. To właśnie ten faktor wyróżnia choroby neurologiczne na tle innych chorób. Oprócz tego warto pamiętać także, że istnieją choroby o podłożu innym niż neurologiczne, które dają podobne do schorzeń układu nerwowego objawy. Jednym z przykładów takich chorób jest borelioza, powstająca niekiedy po ugryzieniu kleszcza. Może ona dawać, przykładowo, objawy bólu nóg i rąk podobne do tych obserwowanych w czasie stwardnienia rozsianego. Dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem chorób neurologicznych jest epistemologia. To właśnie epistemolodzy są autorami wszelkich nowinek z dziedziny leczenia chorób neurologicznych. To wiedza przez nich zdobyta przekazywana jest neurologom aby ci pomagali swoim pacjentom. Jest to bardzo rozległa dziedzina.