Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zainteresowana zgłasza się do nas oraz definiuje swoje wymogi. Naszym zadaniem jest weryfikacja pracowników przedsiębiorstwa pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. Czasami firmy formalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednakże, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym obowiązkiem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, lecz stworzenie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże aby rozpoczął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Przeprowadzamy również analizę zarządzania pracownikami. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, lepsze. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.