Assessment Centre to metoda wybrania spośród kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Metody są różnorakie. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy zespół, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farby i długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru ma być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek powiązany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które wspólnie zespół musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spośród zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej kreatywną, uległą itd. Na wykonanie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, który w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.