Program Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami znajdują się w raporcie. Firma, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna ponieważ wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz wykonywała powierzone zadania w stopniu niezadowalającym. Specjaliści, którzy podejmują się złożonego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, że wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu.