Aktualnie dość często spotykamy się z terminem ,płyty PCV” lub ,PVC”. Być może zastanawialiśmy się która z tych nazw jest słuszna. W Polsce najbardziej popularny jest zwrot ,płyty PCV“. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to skrót do końca prawidłowy. Jak podaje Wikipedia, w nazewnictwie międzynarodowym przyjęło się używanie zwrotu ,PVC” i to ten skrót bardziej odpowiada przyjętym normom. Bez względu jednak na to jakiego zwrotu użyjemy, płyty wytwarzane z PVC, to znaczy angielskiej nazwy polichlorku winylu, odznaczają się licznymi walorami, dzięki którym są powszechnie stosowane. Do ich najistotniejszych zalet należy zaliczyć wysoką sztywność przy równocześnie niskiej wadze. Ich zalety może docenić każdy z nas, kto ma w domu okna z tego tworzywa. Ponadto płyty te wykorzystuje się jako elementy elewacji czy nawet przy budowie różnych maszyn. Oczywiście w zależności od potrzeb, płyty wykonane z PCV mają różną technologię wykonania, tak aby w jak najlepszej mierze spełniały swoje zadania. Mogą to być płyty spienione lub utwardzane.