AWF towarzyszy mi tak naprawdę każdego dnia mojego życia. Nic w tym jednakże szokującego, ostatecznie jestem nauczycielem przedmiotu pod tak samo brzmiącą nazwą. Jak to zwykle bywa, trafiają mi się różni uczniowie: jedni posiadają zapał, talent oraz chęci do sportu, a inni całkowicie przeciwnie, starają się unikać wszystkich możliwych form aktywności. Tym ostatnim staram się wpoić, iż AWF jest w życiu sprawą bardzo ważną. Nie chodzi mi tutaj w ogóle o ocenę na świadectwie. To, jaki poziom sprawności wypracujemy za młodu, może bowiem zadecydować o całym naszym życiu. Właściwie rozciągnięte mięśnie i twarde kości zagwarantują nam życie w zdrowiu, dzięki czemu będziemy mogli dużo lepiej funkcjonować na dużych obrotach. Niestety, dużo z nas zdaje sobie sprawę z tego faktu dopiero wtedy, kiedy jesteśmy już dorosłymi ludźmi. Rzecz jasna na ruch i aktywność nigdy nie jest za późno, lecz korzystniej będzie, gdy nauczymy się tego już w dzieciństwie. Później będzie nam zdecydowanie łatwiej odnajdywać się w różnego typu sytuacjach życiowych. Tym ostatnim staram się wytłumaczyć, iż AWF jest w życiu sprawą bardzo ważną