Assessment Centre to sposób wyłonienia spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różne. Zazwyczaj kilkoro kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farby oraz długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru musi być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być obrazek powiązany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które razem grupa ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa czuła presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, który w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.