Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zainteresowana zgłasza się do nas i definiuje swoje wymogi. Naszym zadaniem jest zweryfikowanie pracowników przedsiębiorstwa pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska i ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę dyskretnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. czasem firmy formalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednakże, że personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym obowiązkiem nie jest jednakże troska o ich samopoczucie, ale zrobienie sprawozdania dla zarządu firmy, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich powinności i czy jego predyspozycje są na tyle duże aby rozpoczął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy też analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników oraz budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne pracowników i budujemy nowe, lepsze. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.