Choroby neurologiczne to termin pod który przyporządkować można bardzo wiele chorób. Niektóre z nich są do siebie tak podobne, że bardzo często są ze sobą mylone, z kolei inne są diametralnie różne. Niezależnie jednak, które ze schorzeń neurologicznych nas dotknie, zawsze pochodzić będzie ono od naszego okładu nerwowego. To właśnie ten czynnik wyróżnia choroby neurologiczne na tle innych chorób. Oprócz tego warto pamiętać także, że istnieją choroby o podłożu innym niż neurologiczne, które mają podobne do schorzeń układu nerwowego objawy. Jednym z przykładów owych chorób jest borelioza, powstająca czasem po ukąszeniu kleszcza. Może ona dawać, na przykład, objawy bólu kończyn podobne do tych obserwowanych w czasie stwardnienia rozsianego. Dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem chorób neurologicznych jest epistemologia. To właśnie epistemolodzy są autorami wszelkich nowinek z dziedziny leczenia chorób neurologicznych. To wiedza przez nich zdobyta przekazywana jest neurologom aby ci pomagali swoim pacjentom. Jest to bardzo rozległa dziedzina.