Obecnie całkiem często stykamy się z terminem ,płyty PCV” lub ,PVC”. Być może zastanawialiśmy się która z tych nazw jest odpowiednia. W Polsce najbardziej popularna jest nazwa ,płyty PCV“. Trzeba wszakże przyznać, że nie jest to zwrot do końca słuszny. Jak informuje Wikipedia, w powszechnym słownictwie przyjęło się używanie zwrotu ,PVC” i to ten skrót bardziej odpowiada przyjętym normom. Bez względu jednak na to jakiego skrótu użyjemy, płyty wytwarzane z PVC, czyli angielskiej nazwy polichlorku winylu, odznaczają się wieloma atutami, dzięki którym są powszechnie użytkowane. Do ich najlepszych zalet należy zaliczyć wysoką sztywność przy równocześnie niskiej wadze. Ich walory może docenić każdy z nas, kto ma w mieszkaniu okna z tego materiału. Ponadto płyty te wykorzystuje się jako elementy elewacji czy nawet przy budowie przeróżnych maszyn. Oczywiście w zależności od potrzeb, płyty zrobione z PCV mają różną technologię wykonania, tak aby w jak najwyższej mierze spełniały swoje zadania. Mogą to być płyty spienione albo utwardzane.