Assessment Centre to sposób wyłonienia spomiędzy kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Sposoby są różne. Przeważnie kilku kandydatów tworzy zespół, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zadania może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farby i długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych według reguł. Każda kartka papieru musi być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć obrazek powiązany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które razem grupa musi utworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa czuła presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, która w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.