Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zainteresowana zgłasza się do nas i określa swoje potrzeby. Naszym powinnością jest zweryfikowanie pracowników przedsiębiorstwa pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska i ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wzbudzają ciekawość. czasem przedsiębiorstwa formalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednak, że pracownicy nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, ale zrobienie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich powinności oraz czy jego predyspozycje są na tyle duże aby rozpoczął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.