Projekt Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna ponieważ wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i wykonywała powierzone zadania w stopniu niewystarczającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji dostarczają terminowej gwarancji, która zapewnia, że wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle trafny, iż nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami znajdują się w raporcie.