Outplacement to sposób łagodnych zwolnień. Najczęściej dla byłych pracowników przyszykowane są projekty, które mają na celu pomoc w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką metodę kiedy pragnie aby dobro imię firmy zostało zachowane. Są również takie przedsiębiorstwa, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w przedsiębiorstwie wymagane są cięcia budżetowe i redukcja etatów, atmosfera jest napięta. Jednakże są przedsiębiorstwa, które samodzielnie znajdują pracę dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych firmach, które potrzebują ekstra personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, że pracownik co prawda jest zwalniany ale od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, ale w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problematyczne przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko ładne powiedzenie żegnam. Jest to wyraz szacunku dla pracownika, który poświecił firmie kawałek swojego życia i jego zwolnienie nie wynika z nienależytego wykonywania powierzonych mu obowiązków lecz z przyczyn zewnętrznych.