Projekt Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami znajdują się w sprawozdaniu. Firma, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna ponieważ wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz wykonywała powierzone zadania w stopniu niezadowalającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji dostarczają terminowej gwarancji, która zapewnia, że wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle celny, że nowy pracownik bardzo związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu.