Assessment Centre to metoda wyłonienia spośród kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różne. Przeważnie kilku kandydatów tworzy zespół, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zadania może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farbki oraz długopisy. Ma ona za cel stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych wedle reguł. Każda kartka papieru musi być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być obrazek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie grupa musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na wykonanie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa odczuwała presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się grupa fachowców, który w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.