Choroby neurologiczne to termin pod który przypisać można bardzo dużo chorób. Niektóre z nich są do siebie tak podobne, że bardzo często są ze sobą mylone, z kolei inne są całkowicie różne. Niezależnie jednak, które ze schorzeń neurologicznych nas dotknie, zawsze pochodzić będzie ono od naszego okładu nerwowego. To właśnie ten faktor wyróżnia choroby neurologiczne na tle innych chorób. Nie mniej jednak należy pamiętać również, że zdarzają się choroby o podłożu innym niż neurologiczne, które mają podobne do schorzeń układu nerwowego objawy. Jednym z przykładów takich chorób jest borelioza, powstająca niekiedy po ukąszeniu kleszcza. Może ona mieć, na przykład, objawy bólu nóg i rąk podobne do tych obserwowanych w czasie stwardnienia rozsianego. Dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem chorób neurologicznych jest epistemologia. To właśnie epistemolodzy są autorami wszelkich nowinek z dziedziny leczenia chorób neurologicznych. To wiedza przez nich zdobyta przekazywana jest neurologom aby ci pomagali swoim pacjentom. Jest to bardzo rozległa dziedzina.