Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł tyczy się wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym zadaniem. Spora większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niedużo, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, idealnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego działania firmy. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Oczywiście, niektóre z tych cech można cały czas rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednak nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo pieniędzy, niemniej jednak także czasu. To w dużej mierze indywidualne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną firmy nie pracuje efektywnie i nie może w pełni wykorzystywać swoich wszystkich umiejętności. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - dosłownie szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty następnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na dylematy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w korporacji zespołu, a w wielu przypadkach są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko może nie tylko wyselekcjonować najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki ścieżki do sukcesu i rozwoju w danej firmie, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od firmy czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Wolą, by firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i cały czas rozwijać własne umiejętności. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i umiejętności managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na efektywność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi także szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a oprócz tego przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.