Marketing szeptany przez marketingowców określany jest jako jedno z najbardziej skutecznych narzędzi promocyjnych. Jednak, by zapewniał on realne skutki, musi go zorganizować doświadczona agencja marketingu szeptanego. Jest to bardzo istotne z nie mniej, niż kilku powodów.

Agencja marketingu szeptanego musi zdawać sobie sprawę, jak dotrzeć do wybranej grupy odbiorców i przekonać ich do przystąpienia do organizowanych badań produktu. Zwykle jest to trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Agencja marketingu szeptanego musi troszczyć się nie tylko o to kto weźmie udział w badaniach, ale także na jakich forach powinien być opisywany promowany produkt. Dlaczego agencja marketingu szeptanego zawsze zwaca szczególną uwagę na to, żeby jej informacje były wciągające? Gdyż uwaga internautów jest bardzo wybiórcza. Dobra agencja marketingu szeptanego troszczy się także o to, by marketing szeptany zapewniał przedsiębiorstwom dla których pracuje realne efekty. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie się do kilku zasad. Po pierwsze, trzeba dostarczać odbiorcom potrzebne informacje. Po drugie, musi to być robione szybko. Wreszcie, po trzecie, nie wolno tego robić w sposób nachalny.