O około dziesięć tys. złotych spadła zdolność kredytowa 3-osobowej rodziny zarabiającej pięć tys. złotych netto, na skutek decyzji RPP. Ci , którzy  mają już decyzję kredytową albo szybko złożą wniosek, mają jeszcze szansę zmieścić się w poprzedniej zdolności.

Decyzja RPP spowodowała natychmiastowy wzrost stopy WIBOR. Wcześniej 3-stawka wynosiła cztery,94%, to dziś jest to już 5,05%. Zmiana stopy rynkowej, ponadto, że powoduje wzrost raty kredytowej, ma także inny skutek - obniża zdolność kredytową. A to oznacza, że rynek kredytów hipotecznych, oczekuje następna próba. Tym Wspólnie przyczyna leży po serwisie władz monetarnych.

Jaki  wpływ na zdolność miała podwyżka stopy WIBOR? Przyjmijmy, że marża kredytu wynosi 1%, a rodzina jest 3-osobowa i osiąga dochód na pięć tys. złotych netto. Ich zdolność wynosiła 362 tys. zł, a po zmianie 358 tys. złotych. Oczekiwany wzrost stopy WIBOR na pięć,dwa%, spowodowałby dalszy spadek zdolności poniżej 353 tys. zł.

Efekt jednej podwyżki RPP w sumie oznacza - zdolność kredytową niższą o około dziesięć tys. zł. Jest to oczywiście wielkość przykładowa. Gdyby tę różnicę odnieść do średniej ceny transakcyjnej domu w  największych miastach Polski, oznaczałaby ona możliwość zakupu mieszkania mniejszego o około 2 metry.

jeden”>