W moim pokoju Leczenie depresji Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego a także 
konsultacje psychoterapii samotnej dla nieletnich oraz osób pełnoletnich. Prowadzę w dodatku konsultacje par małżeńskich.
Współpracuję z osobami, które:

posiadają kłopoty w wykazaniu się w życiu profesjonalnym

Pomoc psychologiczna Warszawa to sesje pomocy psychologicznej to spotkanie wstępne z psychologiem,

które zapewniają wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu prawidłowej formy

pomocy psychologiczne. Jednokrotna sesja trwa mniej więcej godziny.