Skupy złomu, również skup złomu Olsztyn cały czas nie narzekają na brak klientów. Gromadzenie złomu i transport są jednak uciążliwe ze względu na duże rozmiary metalowych przedmiotów i wagę. Firmy działające w tej branży wychodzą naprzeciw klientom dostarczając i odbierając kontenery, w których łatwiej przewieźć uzbierane odpady. Zagadnienie składowania i utylizacji odpadów bywa nadal na czasie w związku z przepisami, które określają uwarunkowania magazynowania, utylizacji i transportu odpadów. Dla niektórych z nich, np. dla azbestu przygotowano ścisłe receptury postępowania przy demontażu, transporcie i utylizacji. Co do innych przepisy są mniej rygorystyczne, na przykład sprzęt rtv i agd nie może być wyrzucany na wysypiska, ale utylizowany przez jednostki gospodarcze, specjalizujące się w utylizacji tego typu odpadów. Nawiasem mówiąc od osób fizycznych tego rodzaju odpady przyjmowane są bezpłatnie. Dawniej powszechne było gromadzenie i oddawanie do skupu makulatury, zwłaszcza przez młodzież szkolną, w czasie różnorodnych zbiórek funduszy na zbożne cele. Od czasu gdy makulatura drastycznie staniała w skupach zwyczaj ten został zapomnian. Wciąż natomiast w cenie jest złom różnych metali.