Posługi rachunkowe zaświadczane dla przedsiębiorstw i dla społeczeństw pojedynczych. W większości z oferty jaką podaje biuro księgowe Kraków korzystają kompanie. Polegają one na kierowaniu rachunkowości zarówno tej więcej skomplikowanej, kiedy to tych spraw papierkowych jest więcej, jak i księgowości kompanii jednoosobowych, kiedy jest ich mniej. Wartość posług jest pośrednia od wielkości firmy i gatunku tworzonych prac. Pomoce księgowe są już od stu pln, w przypadku zwykłej czynności oszczędnościowej i jednoosobowej. Biuro rachunkowe Kraków ma wtedy mniej firmy, bowiem tylko rachowanie datku co miesiąc, śledzenie składek ZUS a także ewentualnie zapisywanie oraz ściąganie pism do resortów. Nie zawsze jednakże jest tak równo, gdyż zdarza się tak, że tej robocie jest uznanie więcej jeśli jest dużo potrąceń. Zgłaszając się do biura, rachunkowa informuje o wartości po stwierdzeniu wszystkich detali. Selekcjonując więcej wiele ludzi nadzoruje się lokalizacją i bardzo porządnie. Aspirują wskazywać takie biuro, gdzie będzie im przybyć najswobodniej, ponieważ nie zechcą jeszcze przegrywać na dojazdy. Wizyty w biurze będą potrzebą, najczęściej nie są częstsze niż raz w miesiącu. Spieniężenie składek i rozliczenie się następuje do dziesiątego wszelakiego miesiąca. Wszystkie pierwiastki reguluje się jednakże w biurze, tak by dla obu stron było to dogodne.