Mieszkańców Olsztyna i nie tylko, a także wszystkich, tych którzy poszukują szkoły kształcącej na poziomie szkoły średniej dziennie albo zaocznie i poszukują informacji dotyczących zagadnienia prywatne licea dla dorosłych Olsztyn oraz licea ogólnokształcące Olsztyn zachęcamy do wykorzystania zbioru informacji  na portalu http://www.bib.com.pl. Tam mogą
wyszukać bez trudu informacje kontaktowe oraz propozycje programowe niektórych szkół. Kształcenie w szkołach, które nazwano licea dla dorosłych prowadzi się zawyczaj w dwóch trybach: wieczorowym, w określonych dniach, po południu i wieczorem, a także  zaocznym, w
sobotę i niedzielę, przeważnie trzy razy na miesiąc. Aby dostosować się do wymagań rynku szkoły przystosowano
wykształcenia, jaki reprezentują zapisujący się słuchacze. Spotkamy więc: dwuletnie liceum, na podbudowie szkoły zawodowej, trzyletnie, oparte o podbudowę, jaką będzie gimnazjum oraz trzyletnie liceum o podbudowie, jaką stanowi ośmioklasowa szkoła podstawowa. Program obejmujący szkołę średnią realizuje się wtych szkołach nieodpłatnie.
Placówki szkolne robią wiele, aby przystosować się do realizowania zadań i zapewniają wysoki poziom nauczania, stawiając
profesjonalną kadrę nauczycieli z różnych dziedzin.