LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) to wspólna nazwa mieszaniny propanu i butanu (w różnorakich proporcjach). Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Stosowany jest przede wszystkim jako paliwo silnikowe.
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się też ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. Gaz lpg jest gazem w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu. W temperaturze pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zazwyczaj do 85% objętości, ażeby uniknąć rozerwania butli.
LPG stosowany jest przede wszystkim jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak również z jedno i wielopunktowymi układami  wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 zł). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą także częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury i prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.
Instalację gazową można też zastosować w samochodach z silnikiem dwusuwowym, , a ponadto z silnikiem Diesla. Priorytetowym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny etyliny bezołowiowej. W wielu państwach m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.
Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało pięć typów instalacji napędzanych LPG.

Zalety instalacji LPG
* Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a więc zbiornik jest lekki.
* Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów żeby dostosować się do pracy na LPG.
* LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.
* LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.

Wady instalacji LPG
* zalecane jest (zwłaszcza zimą) uruchomienie silnika na benzynie,
* większa ilość pary wodnej sprzyja korozji układu wydechowego,
* butla ogranicza efektywność samochodu,
* większe są koszty przeglądów i serwisowania,
* zbyt rzadkie użytkowanie z układu zasilania benzyną stwarza awarie pompy paliwa.