Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, jednakowo jak wszystkie inne procesy powiązane z działalnością przedsiębiorstwa/firmy/spółki. Sterowanie inwestycjami ma na celu określenie, jakie style nakładów majątkowych trzeba ponieść. Jest to zatem proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania kluczowych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/spółki. Lokowanie są niewiarygodnie ważne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa/spółki. Dlatego wymagają one w szczególności ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów finansowych składają się następujące detale:

-          określenie potrzeb przedsiębiorstwa/korporacji, których zaspokojenie wymaga wykorzystania procesu inwestycyjnego,

-          określenie inwestycyjnych sposobności przedsiębiorstwa/spółki w porównaniu do sformułowanych wymagań,

-          zebranie stosownych informacji dotyczących poszczególnych możliwości w celu przeprowadzenia ich oceny,

-          określenie metod oceny projektów inwestycyjnych,

-          dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,

-          określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,

-          wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,

-          szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,

-          finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,

-          systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji[1].

 

Wynikiem podjętych wyborów finansowych są określone rozmiary przedsiębiorstwa/korporacji , a dodatkowo jego postęp. Dokładnie rzecz ujmując, decyzje inwestycyjne mogą dotyczyć:

-          nabycia różnych składników aktywów (materialnych i niematerialnych),

-          transferu środków majątkowych do innych  organizacji gospodarczych (nabycie ich akcji lub obligacji, operacje fuzji albo powstawanie holdingów majątkowych, terminal pos),

-          lokat kapitałowych w bankach albo towarzystwach ubezpieczeniowych.

Szerzej temat wyborów inwestycyjnych jest omówiony w grupie “Decyzje majątkowe - metody oceny projektów”